Matematyka :/ niewiem o co w tym chodzi. [[ daje naj ;)) ]]
Zad1
W okręgu o środku O narysowano średnicę AB i cięciwę BC. Kąt wpisany BAC ma miarę 76 stopni. Oblicz miarę kąta wpisanego ABC.
Zad2
W okręgu o środku O narysowano średnicę AB i cięciwy AC oraz CB. Kąt wpisany ABC ma miarę 40 stopni. Oblicz miary kątów BCO, OCA, CAB i COA.
Zad3
W okręgu o środku O narysowano średnicę AB oraz cięciwy AC, CB, AD i DB. Kąt wpisany CAB ma miarę 25 stopni, a kąt wpisany ABD ma miarę 40 stopni. Oblicz miary kątów CAD i DBC. (Rozpatrz dwa przypadki)

1

Odpowiedzi

2010-01-15T16:00:06+01:00
Zad1
W okręgu o środku O narysowano średnicę AB i cięciwę BC. Kąt wpisany BAC ma miarę 76 stopni. Oblicz miarę kąta wpisanego ABC.


BCA ma 90 stopni, bo trójkąt wpisany na srednicy odregu, zawsze bedzie trójkątem prostokątnym.
wiec kąty mają miary, 90,76 i(180-90-76) 14 stopni