1.Korzystając z dostępnych informacji zródeł (np.rocznika statycznego,internetu),oceń możliwość rozwoju polskich portów morskich.


2. podaj nazwę krajobrazu w którym cechy rzeźby polodowcowej są dobrze zachowane.

3.wyjaśnij dlaczego krajobraz nizin środkowopolskich nazywany jest staroglacjalnym .

1

Odpowiedzi

2010-01-15T22:38:30+01:00
2. podaj nazwę krajobrazu w którym cechy rzeźby polodowcowej są dobrze zachowane.
śląsk, góry świętokrzyskie, w polskich górach .
3 2 3