Odpowiedzi

2010-01-15T16:10:44+01:00
Y=(x-5)²-3
a postać kanoniczna funkcji kwadratowej to
y=(x-p)²+q
gdzie "p" i "q" są współrzędnymi wierzchołka a zatem
p=5 q=-3

Więc p+q=5-3=2
1 1 1
2010-01-15T16:13:34+01:00
Odpowedź "D" ponieważ masz wzór:
y=(x-5)²-3
przekształcasz go do normalnej postaci czyli
y=x²-10x+22
z tego wyliczasz p oraz q bo to są punkty wierzchołka tej paraboli:
czyli najpierw Deltę(ze wzoru Δ=-b-4×a×c) Δ=-10²-4×1×22
Δ=12
(ze wzoru p=-b/2a)p=10/2=5
(ze wzoru q=-Δ/4a)q=-12/4=-3
a więc wierzchołkiem tej paraboli jest punkt o współrzędnych (5,-3) zatem odległości to 5 i 3 Sumą tych odległości jest liczba 8
1 5 1