Odpowiedzi

2010-01-15T16:46:42+01:00
Wyraz pochodny – wyraz utworzony na podstawie wyrazu podstawowego,

wyrazy podstawowe-wyraz od którego tworzymy wyraz pochodny

Wyrazy pokrewne - wyrazy należące do jednej rodziny, posiadające jeden wspólny wyraz podstawowy.

Antonim - termin oznaczający przeciwieństwo,

Synonimy-wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim

interpunkcja jest to graficzny odpowiednik

Formant – element słowotwórczy tworzący wyraz pochodny od podstawowego

Powieść historyczna - jedna z odmian powieści

Słownik – zbiór słów lub wyrażeń ułożonych i opracowanych według jakiejś zasady.