Zad1.
Podłoga sali ma kształt prostokąta o wymiarach 40,5 m i 20,4m. Podłogę tę należy wyłożyć deskami o wymiarach 4,5m i 35cm. Ile potrzeba na to desek?
----------------------------------------------------------------------------------------------
Zad2.
Przekątne rombu mają długość 12cm i 12cm. Oblicz pole.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Zad3.
Jeden bok równoległoboku ma 7cm długości, a wysokość 6cm. Oblicz pole.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zad4.
Boki równoległoboku mają długość 80cm i 25cm. Wysokość odpowiadająca krótszemu bokowi wynosi 16cm. Oblicz wysokość odpowiadającą dłuższemu bokowi.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Proszę o szybką odpowiedz:D Czekam najdłużej do niedzielii:P
D A J E N A J :]
Z góry dziięęki:*:*:*:*:)

2

Odpowiedzi

2010-01-15T16:39:35+01:00
Zad.2
P=d₁*d₂/2
P=12*12/2
P=144/2
P=72cm²
Zad.3
P=7*6
P=42cm²
Zad.4
25/16=80/h
25h=1280
h=51,2cm

jeśli pomogłam proszę naj..
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T17:02:01+01:00
1]powierzchnia podłogi=ab=40,5×20,4=826,2m²
powierzchnia 1 deski=ab=4,5m×35cm=4,5×0,35=1,575m²

ilość desek=826,2:1,575≈524,57 desek
odp. potrzeba 525 desek
zad.2]
pole rombu=½d₁d₂=½×12×12=72cm²(czy na pewno tyle mają te przekątne- bo ten romb to chyba kwadrat)
zad.3]a=7cm
h=6cm
pole=ah=6×7=42cm²
zad.4]
pole=ah=25×16=400cm²
400=bh
400=80h
h=400:80
h=5cm

Jeśli pomogłam to poprosze naj :*
1 5 1