Użytkownik telefonu pewnej sieci komórkowej płaci stały miesięczny abonament oraz siałą stawkę za każdą rozpoczętą minutę rozmowy.Zależność wysokości rachunku y (w zł) od liczby minut rozmowy x opisuje wzór y=0,8+15.
a)ile wynosi miesięczny abonament?
b)ile minut może rozmawiać użytkownik w miesiącu,jeżeli chce wydać na użytkowanie telefonu 100 zł?

1

Odpowiedzi

2010-01-15T21:56:15+01:00
Niedokładnie przepisałeś /łaś zadanie.
Wzór ma postać :
y=0,8x+15


a)Miesięczny abonament wynosi 15zł
b)Skoro y to wysokość miesięcznego rachunku, to należy za y podstawić 100
y=0,8x+15
100=0,8x+15
85=0,8x /:0,8
x=106,25

to znaczy, że użytkownik może rozmawiać przez 106 minut


voila!
3 3 3