Zad.1
Wyznacz:
a)y,ze wzoru a(y+b)=c,
b)π,ze wzoru P=2πr²+2π rh

zad.2
Zapisz w postaci sumy algebraicznej:
a)iloczyn liczby x i liczby o 2 mniejszej od podwójnej liczby x,
b)iloczyn liczby o 10 większej od x i liczby o 10 mniejszej od x.

Zad.3
Doprowadź do najprostszej postaci wyrażenie: (2a-3)²-4(a-2)² i oblicz 25% jego wartości dla a=4

Zad.4
Przekształć sumę na iloczyn: 8y(y+1)-10(y+1)²

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T16:55:51+01:00
1.
a) a(y+b)=c
a×y +a×b = c
a×y = c-a×b /÷a
y = c÷a - b

b) P=2πr² + 2πrh
P = π×(2r²+2rh) /÷(2r²+2rh)
π = P / 2r²+2rh

2.
a) X×(2x-2) = 2x²-2x
b)(x+10)×(x-10) = x²-100

3.
(2a-3)²-4(a-2)² = 8a³-24a²+36a-27-4×(a²-4a+4) = 8a³-24a²+36a-27-4a²+16a-16 = 8a³-28a²+52a-43

dla a=4
8×64-28×16+52×4-43 = 512 - 448+208 - 43 = 229
25%×229 = 0,25×229 = 57,25

4.
8y×(y+1)-10(y+1)² = (y+1)×(8v-10×(y+1))=(y+1)×(8y-10y-10) = (y+1)×(-2y-10)