Zad1.
Podłoga sali ma kształt prostokąta o wymiarach 40,5 m i 20,4m. Podłogę tę należy wyłożyć deskami o wymiarach 4,5m i 35cm. Ile potrzeba na to desek?
----------------------------------------------------------------------------------------------
Zad2.
Przekątne rombu mają długość 12cm i 12cm. Oblicz pole.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Zad3.
Jeden bok równoległoboku ma 7cm długości, a wysokość 6cm. Oblicz pole.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zad4.
Boki równoległoboku mają długość 80cm i 25cm. Wysokość odpowiadająca krótszemu bokowi wynosi 16cm. Oblicz wysokość odpowiadającą dłuższemu bokowi.
----------------------------------------------------------------------------------------------

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T16:50:38+01:00
1]powierzchnia podłogi=ab=40,5×20,4=826,2m²
powierzchnia 1 deski=ab=4,5m×35cm=4,5×0,35=1,575m²

ilość desek=826,2:1,575≈524,57 desek
odp. potrzeba 525 desek
zad.2]
pole rombu=½d₁d₂=½×12×12=72cm²(czy na pewno tyle mają te przekątne- bo ten romb to chyba kwadrat)
zad.3]a=7cm
h=6cm
pole=ah=6×7=42cm²
zad.4]
pole=ah=25×16=400cm²
400=bh
400=80h
h=400:80
h=5cm
1 4 1
2010-01-15T16:53:39+01:00
Zad 1
40,5*20,4=826,2
4,5*0,35=1,575
826/1,575=525
potrzeba około 525 desek
zad 2
P=12²/2=72
zad 3
7*6=42
zad4
25*16=400
400/80=5
odpwysokosc odpowiadająca wyższemy bokowi wynosi 5
2010-01-15T16:57:05+01:00
1.
35cm=0,35m
(40,5[m]*20,4[m])/(4,5[m]*0,35[m])=826,2[m2]/1,575[m]=525
odpowiedź 525 desek
2.
P=(d1*d2)/2
P=(12*12)/2=144/2=72
Odp.:Pole jest równe 72 cm2.
3.
P=a*h
P=7[cm]*6[cm]=42[cm2]
4.
a=80
b=25
h2=16
h1=?
P=ah1
P=bh2
P=25*16
P=400
400=80*h1
h2=5
1 5 1