Odpowiedzi

2010-01-15T16:54:32+01:00
Tu chodzi o to, że jeżeli wyraz kończy się na literę, na którą kończy się skrót (np. mgr - magister), to nie daje się kropki.

Jeżeli skrót kończy się na literę na którą nie kończy się wyraz (np. ul. - ulica) to kropkę stawiamy.

mgr - magister
ul. - ulica
m. - mieszkanie
dr - doktor
ur. urodzony
nad. - nadawca
***
Ze słownika:

1) stawia się kropkę po skrócie, który stanowią początkowe litery wyrazu, np. hon. – honorowy, ob. – obywatel, przyp. – przypis;

2) stawia się kropkę na końcu skrótu nazwy wielowyrazowej, jeżeli wyraz drugi albo następny zaczyna się od spółgłoski, np. bm. – bieżącego miesiąca, ds. – do spraw, ww. – wyżej wymieniony;

3) jeżeli w nazwie wyrazowej drugi wyraz (lub jeden z następnych) zaczyna się od samogłoski, to jej skrót ma kropkę po skrócie każdego słowa, np. m.in. – między innymi, r. ub. – roku ubiegłego, p.o. – pełniący obowiązki;

4) w ten sam sposób piszemy skróty nazw wielowyrazowych obcego pochodzenia, np. op. cit. – opus citatum, czyli dzieło cytowane, a.i. – ad interim, czyli tymczasowo, e.i. – eo ipso, czyli tym samym;

5) stawia się kropkę po skrótach obcych jednostek monetarnych, np. dol. – dolar, kor. – korona, pes. – peseta;

6) nie stawia się kropki po skrótach jednostek miar, wag i rodzimych pieniędzy, np. ha – hektar, cm – centymetr, gr – grosz;

7) nie stawia się kropki po skrótach zawierających początek i koniec wyrazu skróconego, np. dr – doktor, nr – numer, mjr – major, po skrótach terminów matematycznych i fizycznych, np. cos – cosinus, log – logarytm, A – amper;

8) spotyka się skróty pisane wielkimi literami, po których stawia się kropkę, głównie w języku łacińskim, np. D.O.M., łac. Deo Optimo Maximo – Bogu Najlepszemu, Największemu (napisy na kościołach i nagrobkach, p.t., łacińskie pleno titulo – z zachowaniem należnych tytułów), N.N. – ktoś nieznany (na cmentarzach);

9) skróty o nietypowej pisowni, np. s-ka – spółka.
6 4 6