Narysuj konfiguracje elektronową atomów o licznie aomowej 8 oraz 12. Korzystająć z tabeli elektoroujemnosci okres rozdzaj wiazania miedzy tymi atomami. Napisz wzór chemiczny tej cxasteczki...

Zadanie2
Narysuj konfiguracje elektronową atomów o licznie aomowej 3oraz 9. Korzystająć z tabeli elektoroujemnosci okres rozdzaj wiazania miedzy tymi atomami. Napisz wzór chemiczny tej cxasteczki...
Zadanie3
Narysuj konfiguracje elektronową atomów o licznie aomowej 11 oraz 9. Korzystająć z tabeli elektoroujemnosci okres rozdzaj wiazania miedzy tymi atomami. Napisz wzór chemiczny tej cxasteczki...

1

Odpowiedzi

2010-01-15T23:39:47+01:00
Narysuj konfiguracje elektronową atomów o licznie aomowej 8 oraz 12. Korzystająć z tabeli elektoroujemnosci okres rozdzaj wiazania miedzy tymi atomami. Napisz wzór chemiczny tej cxasteczki...
Liczba atomowa 8 to tlen, a 12 magnez
₈O: 1s²2s²2p⁴
₁₂Mg: 1s²2s²2p⁶ 3p²
Występuje miedzy atomami tego pierwiastka wiązanie jonowe, gdyż różnica w elektroujemności wynosi ponad 1,7.
MgO - tlenek magnezu
Zadanie2
Narysuj konfiguracje elektronową atomów o licznie aomowej 3oraz 9. Korzystająć z tabeli elektoroujemnosci okres rozdzaj wiazania miedzy tymi atomami. Napisz wzór chemiczny tej cxasteczki...
Liczba atomowa 3 to lit, a 9fluor
₃LI: 1s²2s¹
₉F: 1s²2s²2p⁵
Występuje miedzy atomami tego pierwiastka wiązanie jonowe, gdyż różnica w elektroujemności wynosi ponad 1,7.
LiF - fluorek litu
Zadanie3
Narysuj konfiguracje elektronową atomów o licznie aomowej 11 oraz 9. Korzystająć z tabeli elektoroujemnosci okres rozdzaj wiazania miedzy tymi atomami. Napisz wzór chemiczny tej cxasteczki...
Liczba atomowa 9 to fluor, a 11 sód
₉F: 1s²2s²2p⁵
₁₁Na: 1s²2s²2p⁶ 3p¹
Występuje miedzy atomami tego pierwiastka wiązanie jonowe, gdyż różnica w elektroujemności wynosi ponad 1,7.
NaF - fluorek sodu

Pozdrawiam. W razie wątpliwości, pisz.