Oblicz ile gramów soli otrzymano w reakcji 20g tlenku sodu ze 100cm3 roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości 1,3 g/cm3. czy substancje użyte do treakcji chemicznej przereagowały ze obą całkowicie? Jeśli nie, to która z reagujących substancji i wjakiej ilości pozostała w roztworze? PROSZE O DOKŁADNE ROZPISANIE ZADANIA
ZGÓRY DZIĘKI

2

Odpowiedzi

2010-01-15T22:57:51+01:00
Na2O+ 2HNO3----> 2NaNO3+ H20

liczmy masę HNO3.
V= 100cm3
d= 1,3 gcm3
m= d*v= 130g

Użyto więc 20g Na2O i 130g HNO3.

Masa molowa Na2O= 62g/mol
Masa molowa 2HN03= 126 g/mol

liczymy więc nadmiar. Zakładamy, że Na2O jest w dobrej ilości a HNO3 jest w nadmiarze.

62 gmol---- 126 g/mol
20g-------x

x= 40,65g.

Z tego równania wynika, że przy 20g reagującego tlenku sodu, reaguje 40,65g HNO3.

Do reakcji Użyto jednak aż 130g. Nadmiar wynosi więc 130g- 40,65g= 89,35g

Masa Molowa 2NaNO3= 170g/mol

możemy teraz policzyć masę otrzymanej soli z masy Na2O, bądź masy HNO3, która przereagowała.

Policzę z masy HNO3.

126 g/mol----- 170g/mol
40,65g-------x

x= 54,85g- tyle g soli otrzymano w tej reakcji.

Pozdrawiam i proszę pisać w razie wątpliwości ;)

x
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T23:16:09+01:00
Oblicz ile gramów soli otrzymano w reakcji 20g tlenku sodu ze 100cm3 roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości 1,3 g/cm3. czy substancje użyte do reakcji chemicznej przereagowały ze sobą całkowicie? Jeśli nie, to która z reagujących substancji i w jakiej ilości pozostała w roztworze?

Najpierw obliczymy, ile gramów kwasu azotowego użyto do reakcji. Skorzystamy ze wzoru na gęstość (p).
p=m/v m - masa, v - objętość
m=p*v=1,3g/cm3*100cm3=130g.
Teraz piszemy równanie reakcji chemicznej.
Na2O+2HNO3----->2NaNO3+H2O
Teraz obliczymy, której substancji użyto za dużo, a której za mało. Potrzebne nam będą masy molowe tlenku sodu i kwasu azotowego.
M Na2O= 2*23g+16g=62g M HNO3= 1g+14g+3*16g=63g
M NaNO3= 23g+14g+3*16g=85g
Następnie w równaniu chemicznym podkreślamy Na2O i HNO3. Nad Na2O piszemy 20g, pod 62g, a nad HNO3 piszemy x, pod 2*63g i układamy proporcję:
20g/62g=x/2*63 x= 2*63*20/62 x= 40,6 g tyle potrzeba HNO3, aby całkowicie przereagował z 20 g tlenku sodu. Do reakcji użyto 130g, czyli za dużo o 130g-40,6g=89,4 - tyle HNO3 pozostanie w roztworze.
Obliczamy teraz, ile powstanie azotanu sodu.
Znów piszemy reakcję. Podkreślamy Na2O i NaNO3.Nad Na2O piszemy 20g,pod 62g, a nad NaNO3 piszemy x, a pod 2*85g. Układamy proporcję: 20g/62=x/2*85g x=54,8g - tyle powstanie NaNO3.
Pozdrawiam.

2 5 2