Na życie w wodziema wpływ wiele czynników.Spośród podanych czynników wybiesz jeden podstawowy,który decyduje o występowaniu organizmów w wodzie.Uzasadnij swój wybór.
Czynniki warunkujące życie w wodzie:temperatura,zasolenie,zawartość soli mineralnych,światło,zawartość dwutlenu węgla,zawartość tlenu i dostępność pokarmu.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T17:11:36+01:00
Jest to światło. Światło ma ważny wpływ na życie w wodzie. Wpływa na inne czynniki fizyczne, takie jak temperatura lub barwa wody, decyduje o życiu w wodzie dostarczając światła n niezbędnego dla przeprowadzenia przez rośliny fotosyntezy.
W obecności promieni słonecznych rośliny wodne, mogą ze związków nieorganicznych syntetyzować związki organiczne: węglowodany, a następnie tłuszcze, białka i witaminy, stanowiące pokarm dla wszystkich innych organizmów.
Ilość docierającego światła zmienia się wraz z głębokością, co wpływa na zróżnicowanie i rozmieszczenie zwierząt.
2010-01-15T18:29:38+01:00
Jest to tlen. Gdyby nie było tlenu nie było by ryb. Wszystkie te czynniki są ważne dla życia w wodzie. Bez tego organizmy wodne nie poradziły by sobie w wodzie.