Odpowiedzi

2010-01-15T17:18:56+01:00
Grimmia crinita
bryum argenteum
3 2 3
2010-01-15T17:46:44+01:00
Proszę dużo gatunków mchów: 1. Amblystegium juratzkanum Schimp. - krzywoszyj - zbiorowiska wodne i nadwodne - siedliska epiksyliczne - bardzo rzadki
2. Amblystegium serpens (Hedw.) B., S. & G. - krzywoszyj wężowy - grądy,siedliska antropogeniczne - siedliska epiksyliczne,epilityczne i epifityczne - rzadki
3. Atrichum tenellum (Roehl.) B., S. & G. - żurawiec - zbiorowiska wodne i nadwodne - siedliska naziemne - bardzo rzadki
4. Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. - żurawiec fałdowany - łęgi,zbiorowiska wodne i nadwodne - siedliska naziemne - rzadki
5. Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr. - mochwian - bory świeże,łęgi,olsy - siedliska naziemne, epiksyliczne i epifityczne - pospolity
6. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. - mochwian błotny - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo częsty
7. Barbula unguiculata Hedw. - zwojek sztyletowaty - siedliska antropogeniczne - siedliska naziemne - rzadki
8. Bartramia pomiformis Hedw. - bartramia - bory świeże - siedliska naziemne - bardzo rzadki
9. Brachythecium albicans (Hedw.) B., S. & G. - krótkosz białawy - murawy,bory świeże,bory chrobotkowe,siedliska antropogeniczne - siedliska naziemne - pospolity
10. Brachythecium oedipodium (Mitt.) Jaeg. - krótkosz - bory świeże - siedliska naziemne i epiksyliczne - pospolity
11. Brachythecium plumosum (Hedw.) B., S. & G. - krótkosz - zbiorowiska wodne i nadwodne - wodne i bagienne - bardzo rzadki
12. Brachythecium rivulare B., S. & G. - krótkosz strumieniowy - zbiorowiska wodne i nadwodne - wodne i bagienne - rzadki
13. Brachythecium rutabulum (Hedw.) B., S - krótkosz - łęgi,olsy,grądy - siedliska naziemne i epiksyliczne - częsty
14. Brachythecium salebrosum (Web. & Mohr) B., S. & G. - krótkosz rowowy - łęgi,olsy,grądy - siedliska naziemne i epiksyliczne - częsty
15. Brachythecium starkei (Brid.) B., S. & G. - krótkosz - bory świeże - siedliska naziemne i epiksyliczne - bardzo rzadki
16. Brachythecium velutinum (Hedw.) B., S. & G. - krótkosz - bory świeże,łęgi,olsy,grądy - siedliska naziemne, epifityczne i epiksyliczne - częsty
17. Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) Chen - paroząb czerwony - siedliska antropogeniczne - siedliska epilityczne - bardzo rzadki
18. Buxbaumia aphylla Hedw. - bezlist - bory świeże - siedliska naziemne - bardzo rzadki
19. Bryum argenteum Hedw. - prątnik srebrzysty - siedliska antropogeniczne - siedliska naziemne - rzadki
20. Bryum bicolor Dicks. - prątnik dwubarwny - siedliska antropogeniczne - siedliska epilityczne - rzadki
21. Bryum caespiticium Hedw. - prątnik darniowy - zbiorowiska wodne i nadwodne - siedliska naziemne - rzadki
22. Bryum capillare Hedw. - prątnik - lasy mieszane - siedliska naziemne - bardzo rzadki
23. Bryum flaccidum Brid. - prątnik - grądy,lasy mieszane - siedliska naziemne,epilityczne i epifityczne - rzadki
24. Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. - prątnik trójrzędowy - zbiorowiska wodne i nadwodne - siedliska naziemne,wodne i bagienne - częsty
25. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. - mokradłosz sercolistny - zbiorowiska wodne i nadwodne,torfowiska - wodne i bagienne - rzadki
26. Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. - mokradłosz olbrzymii - torfowiska - wodne i bagienne - bardzo rzadki
27. Calliergon stramineum (Brid.) Kindb. - mokradłosz - torfowiska - wodne i bagienne - częsty
28. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske - mokradłosz kończysty - zbiorowiska wodne i nadwodne, torfowiska, łęgi, olsy - siedliska naziemne,wodne i bagienne - pospolity
29. Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda - złotnik - torfowiska - wodne i bagienne - bardzo rzadki
30. Campyliadelphus polygamus (B., S. & G.) Kanda - złotnik - torfowiska - wodne i bagienne - bardzo rzadki
31. Campyliadelphus stellatus (Hedw.) J. Lange & C. Jens var. Protensus (Brid.) Ochyra - złotnik gwiazdkowaty - zbiorowiska wodne i nadwodne - wodne i bagienne - bardzo rzadki
32. Campylopus introflexus (Hedw.) Ochyra - krzywoszczeć - zbiorowiska wodne i nadwodne - siedliska naziemne - bardzo rzadki
33. Campylopus pyriformis (K. F. Schultz) Brid. - krzywoszczeć - zbiorowiska wodne i nadwodne,torfowiska - siedliska naziemne - rzadki
34. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. - zęboróg czerwonawy - łąki,murawy,bory świeże,bory bagienne,siedliska antropogeniczne - siedliska naziemne, epilityczne i epifityczne - pospolity
35. Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout - szydłosz włosisty - łęgi,olsy - siedliska naziemne - bardzo rzadki
36. Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr var. dendroides - drabik drzewkowaty typowy - torfowiska,łąki,łęgi,olsy - siedliska naziemne - częsty
37. Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr var. fluitans - drabik drzewkowaty wodny - torfowiska - wodne i bagienne - bardzo rzadki
37. Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce - żebrowiec paprociowaty - zbiorowiska wodne i nadwodne - wodne i bagienne - rzadki
38. Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. - widłoząbek - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
39. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. - widłoząbek jednoboczny - bory świeże,grądy,lasy mieszane - siedliska naziemne - częsty
40. Dicranella staphylina H. Whiteh. - widłoząbek - siedliska antropogeniczne - siedliska naziemne - bardzo rzadki
40. Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Milde - kędzierzawiec - bory świeże,łęgi - siedliska epifityczne - rzadki
41. Dicranum fuscescens Sm. - widłoząb - bory świeże - siedliska naziemne - bardzo rzadki
42. Dicranum polysetum Sw. - widłoząb - bory świeże, bagienne i chrobotkowe - siedliska naziemne - pospolity
43. Dicranum scoparium Hedw. - widłoząb miotlasty - bory świeże, bagienne i chrobotkowe,łęgi,olsy - siedliska naziemne,siedliska epifityczne i epiksyliczne - pospolity
44. Dicranum spurium Hedw. - widłoząb - bory świeże,bory chrobotkowe - siedliska naziemne - bardzo rzadki
45. Dicranum undulatum Brid. - widłoząb - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
46. Didymodon rigidulus Hedw. - didymodon - siedliska antropogeniczne - siedliska epilityczne - bardzo rzadki
47. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. - sierpowiec - zbiorowiska wodne i nadwodne - wodne i bagienne - bardzo rzadki
48. Drepanocladus polycarpos (Voit) Warnst. - sierpowiec - zbiorowiska wodne i nadwodne - wodne i bagienne - bardzo rzadki
49. Encalypta vulgaris Hedw. - opończyk zwyczajny - łęgi - siedliska naziemne - bardzo rzadki
49. Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop. - dzióbkowiec Zetterstedta - lasy mieszane - siedliska naziemne - bardzo rzadki
50. Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac. - dzióbkowiec - grądy,lasy mieszane - siedliska naziemne - bardzo rzadki
51. Eurhynchium speciosum (Brid.) Jur. - dzióbkowiec - zbiorowiska wodne i nadwodne - wodne i bagienne - bardzo rzadki
52. Eurhynchium schleicheri (Hedw. f.) Jur. - dzióbkowiec - zbiorowiska wodne i nadwodne - siedliska naziemne - bardzo rzadki
53. Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. - dzióbkowiec - lasy mieszane - siedliska naziemne - bardzo rzadki
54. Fissidens adianthoides Hedw. - skrzydlik paprociowaty - torfowiska,łęgi - siedliska naziemne - bardzo rzadki
55. Fissidens dubius P. Beauv. - skrzydlik - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
56. Fissidens taxifolius Hedw. - skrzydlik cisolistny - łęgi - siedliska naziemne - bardzo rzadki
57. Fontinalis antipyretica Hedw. - zdrojek potokowy - zbiorowiska wodne i nadwodne - wodne i bagienne - bardzo rzadki
58. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. - strzechwa darniowa - siedliska antropogeniczne i epilityczne - bardzo rzadki
59. Hamatocaulis vernicosus (Lindb.) Heden. - sierpowiec błyszczący - torfowiska - wodne i bagienne - bardzo rzadki
60. Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats. - łukowiec śląski - bory świeże,bory bagienne,łęgi,olsy,lasy mieszane - siedliska epiksyliczne - rzadki
61. Homalothecium sericeum (Hedw.) B., S. & G. - krzywosz - grądy - siedliska epifityczne - bardzo rzadki
62. Hygroamblystegium tenax (Hedw.) C. Jens. - wodnokrzywoszyj - zbiorowiska wodne i nadwodne - wodne i bagienne - bardzo rzadki
63. Hygroamblystegium varium (Hedw.) Moenk. - wodnokrzywoszyj - siedliska antropogeniczne - siedliska epilityczne - bardzo rzadki
64. Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. - moczara błotna - zbiorowiska wodne i nadwodne - wodne i bagienne - bardzo rzadki
65. Hylocomium splendens (Hedw.) B., S. & G. - gajnik lśniący - murawy,bory świeże,bory bagienne - siedliska naziemne - pospolity
66. Hypnum cupressiforme Hedw. - rokiet cyprysowaty - murawy,bory świeże,bory bagienne,łęgi,olsy, torfowiska - siedliska epifityczne i epiksyliczne - pospolity
67. Hypnum imponens Hedw. - rokiet bory świeże - siedliska epiksyliczne - bardzo rzadki
68. Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke - rokiet - bory świeże,bory chrobotkowe - siedliska naziemne - pospolity
69. Hypnum lacunosum (Brid.) Brid. - rokiet - bory świeże - siedliska naziemne - bardzo rzadki
70. Hypnum pallescens (Hedw.) P. Beauv. - rokiet pełzający - łęgi - siedliska epifityczne - bardzo rzadki
71. Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. - zgliszczyn - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
72. Leptodictyum riparium (Hedw.) warnst. - leptodiktium - zbiorowiska wodne i nadwodne - wodne i bagienne - bardzo rzadki
73. Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr. In Fries - bielistka sina - bory świeże i bagienne - siedliska naziemne - pospolity
74. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. - białoząb - łęgi,zbiorowiska wodne i nadwodne - siedliska epifityczne - bardzo rzadki
75. Mnium hornum Hedw. - merzyk - łęgi,olsy - siedliska naziemne, epifityczne i epiksyliczne - częsty
76. Mnium marginatum (With.) P. Beauv. - merzyk - łęgi - siedliska naziemne - bardzo rzadki
79. Mnium stellare Hedw. - merzyk gwiazdkowaty - łęgi - siedliska naziemne - bardzo rzadki
76. Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske - prostowidłoząb - łęgi,olsy - siedliska naziemne, epiksyliczne i epifityczne - rzadki
77. Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske - prostowidłoząb - bory świeże,łęgi - siedliska epifityczne - rzadki
78. Orthodontium lineare Schwaegr. - prostoząb - bory świeże,bory bagienne - siedliska naziemne - bardzo rzadki
79. Orthotrichum affine Brid. - szurpek pokrewny - grądy - siedliska epifityczne - bardzo rzadki
80. Orthotrichum anomalum Hedw. - szurpek odrębny - siedliska antropogeniczne - siedliska epilityczne - bardzo rzadki
81. Orthotrichum cupulatum Brid. - szurpek miseczkowaty - siedliska antropogeniczne - siedliska epilityczne - bardzo rzadki
82. Orthotrichum diaphanum Brid. - szurpek - siedliska antropogeniczne - siedliska epilityczne - bardzo rzadki
83. Orthotrichum lyellii Hook. & Tayl. - szurpek - grądy - siedliska epifityczne - bardzo rzadki
84. Orthotrichum obtusifolium Brid. - szurpek tępolistny - bory świeże - siedliska epifityczne - bardzo rzadki
85. Orthotrichum pumilum Sw. - szurpek wysmukły - bory świeże - siedliska epifityczne - bardzo rzadki
86. Orthotrichum speciosum Nees - szurpek kosmaty - bory świeże,zbiorowiska wodne i nadwodne - siedliska epifityczne - bardzo rzadki
87. Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. - mszar nastroszony - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
88. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. - bagnik zdrojowy - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
89. Plagiomnium affine (Funck) T. Kop. - płaskomerzyk pokrewny - łąki,bory świeże,bory bagienne - siedliska naziemne - pospolity
90. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop. - płaskomerzyk - grądy, lasy mieszane, siedliska antropogeniczne - siedliska naziemne i epilityczne - rzadki
91. Plagiomnium elatum (B., S. & G.) T. Kop. - płaskomerzyk - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
92. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. Kop. - płaskomerzyk eliptyczny - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
93. Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop. - płaskomerzyk kędzierzawy - łąki,łęgi,olsy - siedliska naziemne - bardzo częsty
94. Plagiothecium curvifolium Limpr. - płaszczeniec zgiętolistny - bory świeże,bory bagienne,bory chrobotkowe - siedliska naziemne,siedliska epifityczne,siedliska epiksyliczne - pospolity
95. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B., S. & G. - płaszczeniec ząbkowany - bory świeże,bory chrobotkowe,lasy mieszane - siedliska naziemne,siedliska epiksyliczne - bardzo częsty
96. Plagiothecium laetum B., S. & G. - płaszczeniec - łęgi,zbiorowiska wodne i nadwodne - siedliska naziemne,siedliska epiksyliczne - rzadki
97. Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg. - płaszczeniec gajowy - łęgi - siedliska naziemne,siedliska epifityczne - bardzo rzadki
98. Plagiothecium ruthei Limpr. - płaszczeniec - olsy - siedliska naziemne - rzadki
99. Platygyrium repens (Brid.) B., S. & G. - sznurecznik - łęgi, grądy - siedliska epifityczne - bardzo rzadki
100. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. - rokietnik pospolity - bory świeże,bory bagienne,bory chrobotkowe - siedliska naziemne,siedliska epiksyliczne - pospolity
101. Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. - knotnik - siedliska antropogeniczne - siedliska naziemne - bardzo rzadki
102. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. - knotnik - łęgi - siedliska naziemne - bardzo rzadki
103. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. - knotnik zwisły - bory świeże,bory bagienne,bory chrobotkowe,łęgi,olsy - siedliska naziemne - pospolity
104. Pohlia sphagnicola (B., S. & G.) Lindb. & H. Arn. - knotnik - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
105. Polytrichastrum formosum (Hedw.) G. L. Smith - złotowłos strojny - łęgi,olsy,grądy,lasy mieszane - siedliska naziemne - rzadki
106. Polytrichastrum longisetum (Brid.) G. L. Smith - złotowłos długosetowy - zbiorowiska wodne i nadwodne,łęgi,olsy - siedliska naziemne,siedliska epiksyliczne - bardzo częsty
107. Polytrichum commune Hedw. var. commune - płonnik pospolity typowy - zbiorowiska wodne i nadwodne,bory bagienne,olsy - siedliska naziemne - bardzo częsty
Polytrichum commune Hedw. var. perigonale (Mchx.) Hampe - płonnik pospolity - zbiorowiska wodne i nadwodne - siedliska naziemne - bardzo rzadki
108. Polytrichum juniperinum Hedw. - płonnik jałowcowy - murawy,bory świeże,bory chrobotkowe,siedliska antropogeniczne - siedliska naziemne - bardzo częsty
109. Polytrichum piliferum Hedw. - płonnik - murawy,bory świeże,bory chrobotkowe,siedliska antropogeniczne - siedliska naziemne - pospolity
110. Polytrichum strictum Brid. - płonnik cienki - torfowiska - siedliska naziemne - częsty
111. Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. - nibybrodawkowiec czysty - bory świeże,bory chrobotkowe - siedliska naziemne - pospolity
112. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. - piórosz pierzasty - murawy - siedliska naziemne,siedliska epiksyliczne - rzadki
113. Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. - skalniczek siwy - murawy,bory chrobotkowe - siedliska naziemne - bardzo rzadki
114. Racomitrium elongatum Frisv. - skalniczek - murawy,bory chrobotkowe - siedliska naziemne - bardzo rzadki
115. Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. - skalniczek - łęgi - siedliska epilityczne - bardzo rzadki
116. Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. - skalniczek - łęgi - siedliska epilityczne - bardzo rzadki
117. Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop. - krągłolist kropkowany - łęgi,olsy siedliska naziemne,siedliska epiksyliczne - bardzo częsty
118. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. - różyczkoprątnik - łęgi - siedliska naziemne - bardzo rzadki
118. Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. - fałdownik nastroszony - łąki,bory świeże,lasy mieszane - siedliska naziemne - pospolity
119. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. - fałdownik trzyrzędowy - lasy mieszane - siedliska naziemne - bardzo rzadki
120. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske - sanionia haczykowata - łęgi - siedliska epiksyliczne,siedliska epilityczne - bardzo rzadki
121. Schistidium apocarpum (Hedw.) B., S. & G. - rozłupek nierodzajny - siedliska antropogeniczne - siedliska epilityczne - bardzo rzadki
122. Sphagnum angustifolium (C. Jens. Ex Russ.) C. Jens. - torfowiec - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
123. Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. - torfowiec - torfowiska,bory bagienne,olsy - siedliska naziemne - bardzo częsty
124. Sphagnum centrale C. Jens. - torfowiec - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
125. Sphagnum contortum K. F. Schultz - torfowiec - zbiorowiska wodne i nadwodne - siedliska naziemne - bardzo rzadki
126. Sphagnum cuspidatum Hoffm. - torfowiec szpiczastolistny - zbiorowiska wodne i nadwodne,torfowiska - siedliska naziemne,wodne i bagienne - częsty
127. Sphagnum denticulatum Brid. - torfowiec - zbiorowiska wodne i nadwodne,torfowiska - siedliska naziemne,wodne i bagienne - częsty
128. Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr. - torfowiec odgięty -torfowiska,bory bagienne - siedliska naziemne - bardzo częsty
129. Sphagnum fimbriatum Wils. in Hook. f. - torfowiec - bory bagienne,łęgi,olsy - siedliska naziemne - rzadki
130. Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. - torfowiec - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
131. Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. - torfowiec brunatny - torfowiska,bory bagienne - siedliska naziemne - bardzo rzadki
132. Sphagnum girgensohnii Russ. - torfowiec Girgensohna - torfowiska,bory bagienne - siedliska naziemne - rzadki
133. Sphagnum inundatum Russ. - torfowiec - zbiorowiska wodne i nadwodne - siedliska naziemne - bardzo rzadki
134. Sphagnum magellanicum Brid. - torfowiec magellański - torfowiska,bory bagienne,olsy - siedliska naziemne - częsty
135. Sphagnum majus (Russ.) C. Jens. - torfowiec - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
136. Sphagnum palustre L. - torfowiec błotny - zbiorowiska wodne i nadwodne,torfowiska,bory bagienne,łęgi,olsy - siedliska naziemne - pospolity
137. Sphagnum papillosum Lindb. - torfowiec - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
138. Sphagnum rubellum Wils. - torfowiec czerwonawy - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
139. Sphagnum russowii Warnst. - torfowiec Russowa - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
140. Sphagnum squarrosum Crome - torfowiec nastroszony - torfowiska,łęgi,olsy - siedliska naziemne - częsty
141. Sphagnum subnitens Russ. & warnst. - torfowiec - torfowiska - siedliska naziemne - rzadki
142. Sphagnum subsecundum Nees - torfowiec - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
143. Sphagnum teres (Schimp.) Angstr. - torfowiec - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
144. Sphagnum warnstorfii Russ. - torfowiec Warnstorfa - torfowiska - siedliska naziemne - bardzo rzadki
145. Streblotrichum convolutum (Hedw.) P. Beauv. - zwojek rurkowaty - siedliska antropogeniczne - siedliska naziemne - bardzo rzadki
146. Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. & Mohr - pędzliczek wiejski - murawy,łęgi,siedliska antropogeniczne - siedliska epifityczne,siedliska naziemne - bardzo rzadki
147. Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra - pędzliczek - siedliska antropogeniczne - siedliska epilityczne - bardzo rzadki
148. Tetraphis pellucida Hedw. - czteroząb przezroczysty - bory świeże,bory bagienne,łęgi,olsy,lasy mieszane - siedliska epiksyliczne,siedliska naziemne - częsty
149. Thuidium philibertii Limpr. - tujowiec Philiberta - lasy mieszane,siedliska antropogeniczne - siedliska naziemne - bardzo rzadki
150. Thuidium tamariscinum (Hedw.) B., S. & G. - tujowiec tamaryszkowy - olsy - siedliska naziemne - bardzo rzadki
151. Tortula muralis Hedw. - pędzlik murowy - siedliska antropogeniczne - siedliska epilityczne - bardzo rzadki
152. Tortula subulata Hedw. - pędzlik szydlasty - łęgi - siedliska epilityczne - bardzo rzadki
153. Ulota crispa (Hedw.) Brid. - nastroszek kędzierzawy - bory świeże - siedliska epifityczne - bardzo rzadki
154. Warnstorfia exannulata (B., S. & G.) Loeske - warnstorfia - zbiorowiska wodne i nadwodne,torfowiska - wodne i bagienne,siedliska naziemne - bardzo rzadki
155. Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske - warnstorfia - zbiorowiska wodne i nadwodne,torfowiska - wodne i bagienne, siedliska naziemne - rzadki
2 3 2