Zad.1.zapisz w postaci sum jednomianow :
a)(x+√3)(x-√3)=
b)-2(a-√2)(a+√2)=
c)-2(x+4)²-3(x-2)(x+2)=
d)(x-2)(x+4)-2(2x+1)²=
zad.2.zeszyt kosztuje x zlotych,pisak jest o 2,50 zl drozszy od zeszytu,olowek jest 3 razy tanszy od pisaka ,cena cyrkla stanowi 25% ceny zeszytu.zapisz opowiednie wyrazenia algebraiczne :
a)ile trzeba zaplacic za zeszyt i olowek?
b)ile zlotych reszty z 50 zl otrzymasz,jesli kupisz 2 pisaki i 3 olowki?
c)o ile wiecej trzeba zaplacic za 6 olowkow niz za 2 cyrkle?

prosze o pilna pomoc na jutro ..

2

Odpowiedzi

2009-09-27T22:10:51+02:00
A)(x+√3)(x-√3)=x²-3=-3+x²
b)-2(a-√2)(a+√2)=-2(a²-2)=-2a²-4 = -4 + (-2a²)
c)-2(x+4)²-3(x-2)(x+2)=-2(x²+8x+16)-3(x²-4)= -2x² + -16x + -32 - 3x² - 12 = x² -16x - 44
2.
zeszyt = z
pisak = p
olowek = o
cyrkiel =c
a)z+o = z+⅓p = z+⅓(z+2,5zł) = 4:3z + (8⅓:10)zł
b)50-(2p+3o) = 50 - 2p - 3o = 50 - 2p - ⅓p = 50- 7:3p
c)6o - 2c = 6o - ½z = ⅓(z+2,5zł) - ½z = 2:6z + (8⅓:10)zł - 3:6z =
= -1:6z+(0,8(3))zł
1 1 1
2009-09-28T00:17:35+02:00
Zad.1.zapisz w postaci sum jednomianow :
a)(x+√3)(x-√3)=x²-3
b)-2(a-√2)(a+√2)=-2(a²-2)=-2a²+4
c)-2(x+4)²-3(x-2)(x+2)=-2(x²+8x+16)-3(x²-4)=-2x²-16x-32-3x²+12=
-x²-16x-20
d)(x-2)(x+4)-2(2x+1)²=x²+4x-2x-8 -2(4x²+4x+1)=x²+4x-2x-8 -8x²-8x-2=
-7x²-6x-10

zad.2.zeszyt kosztuje x zlotych,pisak jest o 2,50 zl drozszy od zeszytu,olowek jest 3 razy tanszy od pisaka ,cena cyrkla stanowi 25% ceny zeszytu.zapisz opowiednie wyrazenia algebraiczne :
zeszyt kosztuje x zlotych,
pisak=x+2,5
olowek =1/3(x+2,5)
cena cyrkla=25%x
a)ile trzeba zaplacic za zeszyt i olowek? x +1/3(x+2,5)=1 1/3x+5/6
b)ile zlotych reszty z 50 zl otrzymasz,jesli kupisz 2 pisaki i 3 olowki?
50-(x+2,5)*2-1/3(x+2,5)*3=50-(2x+5)-(x+2,5)=50-2x-5-x-2,5=50-3x-7,5=
50-3x-7,5=42,5-3x
c)o ile wiecej trzeba zaplacic za 6 olowkow niz za 2 cyrkle?1/3(x+2,5)*6=
2x+5
25%x*2=0,5x
2x+5-0,5x=1,5x+5
3 5 3