Pierwszy w europie klub kolarski powstał w 1878 r. w Anglii.W Polsce Warszawskie towarzystwo cyklistów zostało założone w 1886r.W 1903r. odbył się we Francji pierwszy międzymiastowy rowerowy wyścig wieloetapowy Tour de France. Wyścig ten obejmował 6 etapów.Na 64 uczestników ukończyło go 18 zawodników.Tour de France stał sie wzorem polskiego dorocznego wyścigu pokoju i tour de pologne.

zad.1
Pierwszy klub kolarski w Europie powstał:
a)w I połowie XVIII wieku.
b)w II połowie XVIII wieku.
c)W I połowie XIX wieku.
d)w II połowie XIX wieku.
ODPOWIEDŹ-
zad.2
Ile procent zawodników ukończyło pierwszy Tour de France?
A-18
B około 18
C-30
D-około 30
ODPOWIEDŹ-
zad.4
Rower uznawany jest za pojazd przyjazny środowisku.Podaj 2 argumenty potwierdzające tę opinię.
.............................................................................
.............................................................................
5. W szkole jest 324 uczniów.1/3 uczniów ma kartę rowerową.
Z pozostałych uczniów 2/3 nie ukończyło 10 lat i nie spełni warunków do jej zdobycia.Oblicz
-ilu uczniów ma kartę rowerową?
-ilu uczniów nie spełnia warunków, by zdawać egzamin na kare rowerową?
-ilu uczniów może zdawać egzamin na kartę rowerową?
Zapisz wszystkie obliczenia............
Odp. Kartę rowerową ma ....... uczniów.
Nie spełnia warunków do jej otrzymania .......uczniów
Egzamin może zdawać.....uczniów


55 pkt. zachęcam mogę nawet wybrać najlepsza odpowiedź ;)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T17:10:16+01:00
1. d)
2. d)
4.
nie zużywa paliwa (oszczędność)
nie wydziela trujących oparów (ekologia)
5.
Kartę rowerową ma 108 uczniów.
Nie spełnia warunków do jej otrzymania 144 uczniów
Egzamin może zdawać 72 uczniów
324*1/3= 108
(324-108)*2/3=216*2/3=432/3=144
324-(108+144)=324-252=72
2 3 2
2010-01-15T17:27:25+01:00
Zad 1 ODPOWIEDŹ : B
Zad 2 ODPOWIEDŹ : D
Zad 3
- nie zanieczyszcza środowiska (nie ma silnika)
- oszczędność energii (nie potrzeba jej zużywać do produkcji benzyny czy ropy)
Zad 5
a) 324/3=108
Odp: 108. uczniów posiada kartę rowerową.
b) 324-108=216
216/3=72
72*2=144
Odp: 144. uczniów nie spełnia jeszcze warunków aby otrzymać kartę rowerową.
c) 108+144=252
324-252=72
Odp: 72. uczniów może zdawać egzamin na kartę rowerowa.
2 3 2
2010-01-15T21:28:58+01:00
Zad:1
Pierwszy klub kolarski w Europie powstał w II połowie XIX wieku.
zad:2
D
zad:4
Rower uznawany jest za pojazd przyjazny środowisku.Podaj 2 argumenty potwierdzające tę opinię.:
- nie wydziela żadnych trujących spalin
- jest pożyteczny dla zdrowia
zad:5
-108 uczniów ma kartę rowerowa
-144 nie spełnia warunków
-72 uczniów może zdawać na kartę rowerową


2 3 2