Odpowiedzi

2010-01-16T10:05:10+01:00
Dieses Dynów ein Stadt und Gemeinde in der podkarpackim Woiwodschaft, in ihr werdet rzeszowskim sagen, über Sanem.

Ältest bekannte Erwähnung Quellen gegolten Dynowa stammt mit 1423 r.

Ein Unterscheidungsmerkmal der Entwicklung Dynowa waren Verlaufen Jahrhunderte von dem Mittelalter nach der Neige der neuzeitlicher Epoche frequente Veränderungen der Besitzer und Pächter des selbst Stadt und Güter dynowskich.

1506 Sommer ein Jahr ein Städtchen zerstörte ein Anfall der Tatarbeefsteaks, und spätere Mühen der Besitzer Dynowa gaben in der Richtung der Besserung der Existenz der Bewohner keine größeren Ergebnisse. Trotz der ungünstigen Systeme, in die Kriegszeit schwedisch, Dynów war einem aus den volkreichsten Städten der Erde sanockiej. Einen Rang und Prestige des Städtchens hob ein Bilden in 1886 r. des Kreisgerichts, und in 1895 r. des Steueramts.
Po polsku

Dynów to miasto i gmina w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, nad Sanem.

Najstarsza znana wzmianka źródłowa dotycząca Dynowa pochodzi z 1423 r.

Cechą charakterystyczną rozwoju Dynowa na przestrzeni stuleci od średniowiecza po schyłek epoki nowożytnej były częste zmiany właścicieli i dzierżawców samego miasta i dóbr dynowskich.

Latem 1506 roku miasteczko zniszczył napad Tatarów, a późniejsze wysiłki właścicieli Dynowa w kierunku poprawy bytu mieszkańców nie dały większych rezultatów. Mimo niekorzystnych układów, do czasu wojen szwedzkich, Dynów był jednym z najludniejszych miast ziemi sanockiej. Rangę i prestiż miasteczka podniosło utworzenie w 1886 r. sądu powiatowego, a w 1895 r. urzędu podatkowego.

Od 1904 r. Dynów posiadał połączenie kolejowe z Przeworskiem. Choć ta nowa linia kolejowa przyczyniła się do aktywizacji gospodarczej okolic Dynowa tylko w niewielkim stopniu, polepszyła jednak komunikację miasta z Przeworskiem, a pośrednio z innymi ośrodkami miejskimi na magistrali kolejowej Kraków-Lwów.