Dym powstający podczas palenia jednego papierosa zawiera około 10 mg tlenku wegla (II). Wiedząc , że jego najwyższe dopuszczalne stężenie może wynosić 30 mg_
m3
, oblicz po wypaleniu ilu papierosów zostanie ono przekroczone w pomieszczeniu o wymiarach 4x3x2,5 m.

1

Odpowiedzi

2010-01-16T06:53:25+01:00
Rozwiązanie:
Obliczamy objętość pomieszczeni:
Wzór:V=a*b*c=4[m]*3[m]*2,5[m]=30[m3],
układamy proporcję:
1[m3] - 30[mg]CO,
30[m3] - x[mg]CO , mnożymy na krzyż,
x=900[mg]CO,norma dopuszczalna.
układamy drugą proporcję:
1 papieros - 10[mg]CO
x-papierosów 900[mg]CO , mnożymy na krzyż,
x=90-papierosów
Odp.Norma ilości CO zostanie przekroczona po spaleniu 91-papierosów.
3 3 3