1. Mamy dwa jednakowych wymiarów druty- jeden miedziany, drugi aluminiowy. Czy ich opory są jednakowe?

2.Która żarówka ma większy opór, o mniejszej czy większej mocy, jeżeli obie dostosowane są do jednakowego napięcia?

3. Do jednej i tej samej sieci włączone są różne urządzenia: żarówka, kuchenka elektryczna wentylator. Dlaczego przez te urządzenia płyną różne prądy?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T11:44:30+01:00
Zad 1
Wzór na oporność przewodnika
R = δl/s
l - długość przewodnika
s - przekrój poprzeczny przewodnika
δ - oporność właściwa
ponieważ l i s są równe , to różnica oporności wynika z różnicy oporności właściwych
δ miedzi jest mniejsze niż δ aluminium więc oporność przewodu miedzianego będzie mniejsza
zad 2
wzór na moc
P = U²/R
R = U²/P
ze wzoru wynika , że oporność jest odwrotnie proporcjonalna do mocy przy tum samym napięciu więc jak rośnie moc to oporność maleje i odwrotnie jak maleje moc to oporność rośnie
zad 3
poniewąż urządzenia mają różne moce
podstawowy wzór na moc
P = UI
U - napięcie
I - natężenie prądu
z tego wzoru I = P/U
wynika z niego ,że prąd jest wprost proporcjonalny do mocy przy tum samym napięciu więc jak moc jest większa to prąd większy i odwrotnie jak moc mniejsza to prąd mniejszy
1 1 1