Odpowiedzi

2010-01-15T17:53:08+01:00
Werteryzm to postawa pełna pesymizmu i melancholii jednostki szukającej w marzeniach ucieczki od rzeczywistości.

Ostatnio miałam na polskim...
Mam nadzieje,ze pomoglam..;p
15 4 15
2010-01-15T21:27:03+01:00
Werteryzm – to model postawy bohatera literackiego, który pojawił się w literaturze europejskiej za sprawą powieści epistolarnej Johanna Wolfganga von Goethego pt. cierpienia młodego Wertera i został utrwalony w literaturze końca XVIII wieku i początkach XIX wieku.
Bohatera werterycznego cechowały: wybujała wyobraźnia, uczuciowość, brak zdecydowanego działania, dążenie do samozagłady, widzenie świata przez pryzmat marzeń i poezji, niezgoda na konwencje obyczajowe i normy moralne, której towarzyszy pesymistyczne poczucie bezcelowości życia.
10 3 10