Wyjaśnij, co to znaczy, że szybkość ciała w ruchu jednostajnym prostoliniowym wynosi 2m/s. Podaj, jaką drogę przebędzie to ciało w drugiej sekundzie, a jaką w ciągu dwóch sekund. Narysuj wykresy v(t) i s(t) tym ruchu.

Proszę, pomóżcie !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T21:23:52+01:00
To znaczy, że podczas każedej sekundy ruchu ciało przebywa drogę 2m, nie przyspiesza i nie zwalnia.

wykresy:

v(t):

oś pionową podpisujesz jako v, a poziomą jako t.
rysujesz pozioną kreskę, która zaczyna się przy kresce o wartości "2" przy osi "v"
2 _____________________________
1
0

s(t)

to samo, tyle że oś pionowa to s, wykres nie jest poziomy, tylko skośny.
/
2/
/
01
musi być narysowany tak, żeby punkt nad 1 na osi poziomej był na wysokości punku 2 na osi pionowej.

nie narysuje ci, bo mi skaner nie działa... :( zdaję się na Twoją inteligencję :)

aha, w drugiej sekundzie, jak w każedej inne ciało przebędzie drogę 2 m
w ciągu dwóch sekund przebędzie drogę 4 m
2 3 2