Znajdź wzór funkcji liniowej f, wiedząc, że:
a) do wyfresu funkcji f należą punkty o współrzędnych (3,-6) oraz (2,4)
b) do wykresu funkcji f należą punkty o wpsółrzędnych (3,1) oraz (5,1)
c) f(1)=3 i f(0)=0
d) wykres funkcji przecina oś y dla y=-2 oraz oś x dla x=4

1

Odpowiedzi

2010-01-15T18:30:48+01:00