Nazwij wyrażenia algebraiczne
1\2 d do kwadratu
1\2 d1d2
a+b\a-b
(c-d)2
pierwiastek a minus pierwiastek b \ 3

Napisz wyrażenia algebraiczne
podwojona suma liczby 2 oraz iloczynu liczb 2 i a
Kwadrat różnicy liczby 20 oraz ilorazu liczb x i y
iloczyn sumy kwadratów liczb a i b przez różnicę liczb a i b.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T18:09:08+01:00
W pierwszym przykładzie nie wiem , czy ½ też jest do ², jeśli jest tak:(½d)²-kwadrat połowy liczby d
jeśli jest tak:½d²-połowa kwadratu liczby d
½d₁d₂-połowa iloczynu liczb d₁ i d₂(wzór na pole rombu)
(a+b):(a-b)-iloraz sumy i różnicy liczb a i b
(c-d)²-kwadrat różnicy liczb ci d
√a-√b/3 -róznica pierwiastka drugiego stopnia z liczby a i ⅓ pierwiastka drugiego stopnia z liczby b
2(2+2a)

(20-x/y)²
(a²+b²)(a-b)
1 3 1