Odpowiedzi

2010-01-16T14:19:53+01:00
Układ nerwowy ośrodkowy:
Do układu nerwowego ośrodkowego zaliczamy mózgowie (mózg, móżdżek i pień mózgu) oraz rdzeń kręgowy.
Jest zbudowany z komórek nerwowych, czyli z neurocytów i nuronów oraz gleju, który pełni funkcję rusztowania dla komórek nerwowych. Neuron to komórka nerwowa wraz z wypustkami. Wyróżniamy dwa rodzaje wypustek: pojedynczą dłuższą zwaną neurytem lub aksonem i krótką rozgałęzioną, która zazwyczaj posiada liczne wypustki nazwaną dendrytem. Wyróżniamy komórki jedno, dwu i wielobiegunowe ze względu na ich kształt i liczbę wypustek. Wypustki (włókna nerwowe), są pokryte osłonką mielinową. Ta osłonka mielinowa inaczej zwana osłonką rdzenną w układzie nerwowym pełni rolę izolatora.
Układ nerwowy obwodowy:
Zbudowany jest z nerwów czaszkowych, z nerwów rdzeniowych, ze zwojów, splotów i z nerwów układu autonomicznego.
Nerwy czaszkowe występują w liczbie 12 par:
– nerwy węchowe,
– nerw wzrokowy,
– nerw okoruchowy,
– nerw bloczkowy
– nerw trójdzielny,
– nerw odwodzący,
– nerw twarzowy,
– nerw przedsionkowo – ślimakowy,
– nerw językowo – gardłowy,
– nerw błędny,
– nerw dodatkowy,
– nerw podjęzykowy.
Nerwy rdzeniowe znajdują się w istocie szarej rdzenia kręgowego.
Ogólny schemat nerwów rdzeniowych i splotów jest następujący:
– mózg,
– móżdżek,
– plot szyjny,
– splot ramienny,
– nerwy międzyżebrowe,
– splot lędźwiowy,
– splot krzyżowy,
– nerw udowy,
– nerw udowo-goleniowy,
– nerw piszczelowy,
– nerw strzałkowy,
– nerw kulszowy,
– nerw łokciowy,
– nerw pośrodkowy wspólny,
– nerw promieniowy,
– nerw pachowy.
Układ autonomiczny inaczej wegetatywny sprawuje nadzór nad narządami i utrzymuje organizm przy życiu. Dzieli się on na część współczulną i część przywspółczulną. Te dwie części spełniają czynności antagonistyczne, czyli: zwalniają lub przyspieszają pracę poszczególnych narządów np. układ współczulny zwalnia perystaltykę jelit, a układ przywspółczulny przyspiesza. Odwrotnie jest z sercem. Układ współczulny przyspiesza czynności serca, a układ przywspółczulny je zwalnia.
Układ nerwowy autonomiczny to:
– zwój rzęskowy,
– oko i gruczoł łzowy,
– zwój skrzydłowo-podniebienny,
– zwój podżuchwowy,
– zwój uszny,
– nerwy i gałęzie sercowe,
– splot płucny,
– nerwy trzewne,
– splot trzewny,
- splot wątrobowy,
– splot nerkowy,
– splot krezkowy górny,
– splot krezkowy dolny,
– splot podbrzuszny górny,
– splot miedniczy,
– pień współczulny,
– rdzeń kręgowy,
– rdzeń przedłużony,
– mózg.