Bardzo prosze mi odpowiedz na te pytania , to jest pilne i mam to na jutro!! z gory dziekuje
1) Omow znaczenie Wielkiej Emigracji
2)Głowne postanowienia Kongresu Wiedenskiego
3) Jakie byly przyczyny Wiosny Ludów w Europie ?
to maja byc krotkie odpowiedzi:)

1

Odpowiedzi

2010-01-16T09:56:13+01:00
2.FRANCJA-miała powrócić do granic z 1792r, zobowiązano ją do zapłaty kontrybucji wojennych, na tron powrócili Burbonowie
ROSJA- otrzymała większość byłego Księstwa Warszawskiego z którego utworzono Królestwo Polskie, uznano jej prawa do Finlandii i Besarabii
AUSTRIA-odzyskała okręg tarnopolski, Lombardię,Wenecję oraz Dalmację i Istrię.Rządzony przez Habsburgów Kraków zyskał miano Rzeczypospolitej Krakowskiej i miał mieć status wolnego miasta pod nadzorem trzech zaborów
PRUSY- uzyskały utorzone z zachodnich ziem Księstwa Warszawskiego Wielkie Księstwo Poznańskie,prawie połowę terytoriów Saksonii,Pomorze Zachodnie , część Westfalii i Nadremii.
3.Przyczyny w Europie:
- niezadowolenie społeczeństw z ustaleń kongresu wiedeńskiego
- domaganie się władzy przez burżuazję w zachodniej Europie
- żądanie zjednoczenia we Włoszech i Niemczech - narody zamieszkujące cesarstwo austriackie dążyły do niepodległości
- dążenie do uwłaszczenia chłopów
- wysokie ceny żywności
Przyczyny w Polsce :
- dążenie do odzyskania niepodległości
- żądanie wolności słowa, spolszczenia szkół i urzędów
- dążenie do uwłaszczenia chłopów
1 5 1