Wykreśl w każdym z poniższych zestawów jedno wydarzenie niepasujące do pozostałych. Następni wpisz nazwę ery, do której odnosi się większość wymienionych wydarzeń w zestawie.
1. Orogeneza hercyńska, pojawianie się roślin lądowych, rozpad Pangei, powstawanie pokładów węgla kamiennego......

2. Rozwój ssaków, orogeneza kaledońska, zlodowacenia, powstanie Morza Bałtyckiego.......

3. Pojawienie się gadów, występowanie amonitów w morzach, rozpoczęcie orogenezy alpejskiej, powstawanie wapieni.........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T19:29:03+01:00
A). Paleozoik. skreśl ROZPAD PANGEI

b.) Kenozoik. skreśl OROGENEZA KALEDOŃSKA

c). Mezozoik. skreśl WYSTĘPOWANIE AMONITÓW W MORZACH.
1 5 1