Bardzo prosze o pomoc!:(
1.znajdz rownanie prostej przechodzącej przez punkty:C(-2,1)iD(4,3)
2.sprawdź,czy punkt C należy do prostej AB. a).A(0,1), B(6,2), C(12,4)
b).A(-2,6),B(2,-2),C(5,-7)
3.narysuj daną prostą.a) 3x-2y+4=0 b).10x+5y-2=0
4.napisz rownanie prostej prostopadłej do podanej prostej i przechodzacej przez punkt P.
a)y=-3x+2 P(0,-1)
nie mam pojęcia o matematyce proszę pomóżcie!

1

Odpowiedzi

2010-01-15T18:46:14+01:00
Zad.1
y=ax+b
C(-2,1)iD(4,3)
1=-2a+b //*2
3=4a+b
2=-4a+2b
3=4a+b
5=3b
b=5/3
1=-2a+5/3
2a=2/3
a=1/3
y=1/3x+5/3
zad.2
a) A(0,1), B(6,2), C(12,4)
1=b
2=6a+b
2=6a+1
-6a=-1
a=1/6
y=1/6x+1
sprawdzenie czy punkt C nalezy do prostej AB
2=6a+b //*(-2)
4=12a+b
-4=-12a-b
4=12a+b
0=0
Punkt C należy do równania prostej AB
zad.4
a)y=-3x+2 P(0,-1) a=1/3
y=ax+b
-1=b
y=1/3x-1 -równanie prostej prostopadłej...

jeśli pomogłam prosze o naj..