Odpowiedzi

2012-07-28T13:07:23+02:00

ortofosforan (V) żelaza (III) - FePO₄

\\1)\ H_3PO_4+Fe(OH)_3-->FePO_4+3H_2O\\ 2)\ 2Fe+2H_3PO_4-->2FePO_4+3H_2\\ 3)\ Fe_2O_3+2H_3PO_4-->2FePO_4+3H_2O\\ 4.\ 2Fe_2O_3+P_4O_1_0-->4FePO_4\\ 5)\ 4Fe(OH)_3+P_4O_1_0-->4FePO_4+6H_2O\\ 6)\ Fe(NO_2)_3+H_3PO_4-->FePO_4\downarrow + 3HNO_2\\ 7)\ Fe(OH)_3+Na_3PO_4-->FePO_4\downarrow + 3NaOH\\ 8)\ FeCl_3+K_3PO_4-->FePO_4\downarrow + 3KCl

 

 

siarczek sodu - Na₂S

\\1)\ H_2S+2NaOH-->Na_2S+2H_2O\\ 2)\ 2Na+H_2S-->Na_2S+H_2\\ 3)\ Na_2O+H_2S-->Na_2S+H_2O\\ 4)\ 2Na+S-->Na_2S\\ 5)\ Na_2SiO_3+H_2S-->Na_2S+H_2SiO_3\downarrow\\ 6)\ 2NaOH+CuS-->Na_2S+Cu(OH)_2\downarrow\\ 7)\ Na_2SO_4+BaS-->Na_2S+BaSO_4\downarrow

 

 

chlorek baru - BaCl₂

\\1)\ 2HCl+Ba(OH)_2-->BaCl_2+2H_2O\\ 2)\ Ba+2HCl-->BaCl_2+H_2\\ 3)\ BaO+2HCl-->BaCl_2+H_2O\\ 4)\ Ba+Cl_2-->BaCl_2\\ 5)\ BaSiO_3+2HCl-->BaCl_2+H_2SiO_3\downarrow\\ 6)\ Ba(OH)_2+HgCl_2-->BaCl_2+Hg(OH)_2\downarrow\\ 7)\ BaS+CuCl_2-->BaCl_2+CuS\downarrow

 

 

siarczan (VI) miedzi (II) - CuSO₄

\\1)\ H_2SO_4+Cu(OH)_2-->CuSO_4+2H_2O\\ 2)\ Cu+2H_2SO_4_(_s_t_e_z_)-->CuSO_4+SO_2+2H_2O\\ 3)\ CuO+H_2SO_4-->CuSO_4+H_2O\\ 4)\ CuO+SO_3-->CuSO_4\\ 5)\ Cu(OH)_2+SO_3-->CuSO_4+H_2O\\ 6)\ CuSiO_3+H_2SO_4-->CuSO_4+H_2SiO_3\downarrow\\ 7)\ Cu(OH)_2+HgSO_4-->CuSO_4+Hg(OH)_2\downarrow\\ 8)\ CuBr_2+HgSO_4-->CuSO_4+HgBr_2\downarrow