Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T18:35:42+01:00
Jeżeli a=(x,y), b=(w,z) to długość odcinka ab wyraża się wzorem:
|ab|=√((w-x)²+(z-y)²)
Podstawiamy więc dane z zadania i otrzymujemy:
|ab|=√((124-120)²+(203-200)²)=√(4²+3²)=√(16+9)=√25=5
7 3 7
2010-01-15T18:40:09+01:00
A=(120, 200) -> xA=120 yA=200
B=(124, 203) -> xB=124 yB=203

wzór na dł.odc.:
|AB|=√(xB - xA)² + (yB - yA)² - całość pod pierwiastkiem

|AB|= √(124-120)² + (203-200)² = √ (4)² + (3)² = √ 16+9 = √25 = 5

Odp.: Długość odcinka |AB| wynosi 5.
13 4 13