Odpowiedzi

2009-04-05T20:52:00+02:00
P=4πR²
P=4 * 3.14 * 25=314m²
60% * 314 = 0.6 * 314=188.4m²
2009-04-05T20:52:56+02:00
P=4πr²
P=4π25
P=100πm²

x- powierzchnia pomalowanej poierzchni na zółto

60/100 x 100π=x
60πm² = x
188,4m²=x