Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • 1lo
  • Rozwiązujący
2010-01-15T22:52:19+01:00
ATC = TC/Q

gdzie TC to koszt całkowity, zaś Q to wielkość produkcji. Ponieważ koszt całkowity jest sumą kosztu zmiennego i kosztu stałego alternatywnie, przeciętny koszt całkowity można również obliczyć jako sumę przeciętnego kosztu zmiennego i przeciętnego kosztu stałego.

ATC = TVC/Q + TFC/Q = AVC + AFC

gdzie TVC to całkowity koszt zmienny (total variable cost), TFC to całkowity koszt stały (total fixed cost), AVC to przeciętny koszt zmienny (average variable cost) i AFC to przeciętny koszt stały (average fixed cost).
3 3 3