Zad; 1i 2 w podręczniki dla klas 6 na stronie118 ..

treść zadania...
1.oblicz objętość prostopadłościanu o wymiarach ;
a)10 cm * 20cm*0,5cm
b)2,5 cm * 4 dm * 1 cm
c)1m * 30 cm * 20cm
d)1 cm * 1 dm * 1m

2.oblicz objętość sześcianu o krawędzi ;
a)8 cm
b)19 dm
c)7,1 cm
d)20 m

3

Odpowiedzi

2010-01-15T19:16:19+01:00
Zad.1
a)10 cm * 20cm*0,5cm=200cm*0,5=100cm(szesciennych)
b)2,5 cm * 4 dm * 1 cm
4dm=40cm
2,5*40cm*1cm=100cm( -||-)
c)1m * 30 cm * 20cm
1m=100cm
100cm*30cm*20cm=60000cm(-||-)
d)1 cm * 1 dm * 1m=1cm*10cm*100cm=1000cm(-||-)
2.
a)8 cm*3=512cm (szesciennych)
b19dm*3=6859(...)
7,1 cm*3=357.911(..)
20m*3=8000(..)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T19:19:50+01:00
1. v = a × b × c

a)10 cm × 20cm × 0,5cm = 100 cm³
b)2,5 cm × 4 dm × 1 cm = 2,5 cm × 40 cm x 1 cm = 100 cm³
c)1m × 30 cm × 20cm = 1m × 0,3 m × 0,2 m = 0,06 m₃
d)1 cm × 1 dm × 1m = 1 cm × 10 cm × 100 cm = 1000 cm³

2. v = a³

a)(8 cm)³ = 512 cm³
b) (19 dm)³ = 6859 dm³
c) (7,1 cm)³ = 357,911 dm³
d) (20 m)³ = 8000 m³
2010-01-15T21:17:42+01:00
1.
A) 100 cm3
b)100 cm3
c)60000 cm3
d)1000 cm3

2.
a) 512cm3
b) 6859 dm3
c)357,911 cm3
d)8000 m3