Odpowiedzi

2010-01-15T20:27:04+01:00
Siarczek sodu pod wpływem wody dysocjuje na dwa kationy sodowe i jeden anion siarczkowy
Na2S->2Na+ + S2-
chlorek baru pod wpływem wody dysocjuje na jeden kation barowy i dwa aniony chlorkowe
BaCl2->Ba2+ + 2Cl-
Fosforan V litu pod wpływem wody dysocjuje na trzy kationy litowe i jeden anion fosforanowyV
Li3PO4->3Li+ + PO4-
siarczan IV potasu po wpływem wody dysocjuje na dwa kationy potasowe i jeden aniony siarczanowy IV
K2SO3->2K+ + SO3-
azotan V glinu po wpływem wody dysocjuje na jeden kationy glinowy i trzy aniony azotanowe V
Al(NO3)3->Al3+ + 3NO3-
siarczan VI żelaza III pod wpływem wody dysocjuje na dwa kationy żelazowe III i trzy aniony siarczanowe VI
Fe2(SO4)3->2Fe+ + 3SO42-
Węglan amonu dysocjuje po wpływem wody na dwa kationy amonowe i jeden anion węglowy
(NH4)2CO3->2NH4+ + CO3- chociaż tutaj to mało co sie zdysocjuje bo wiadomo, ze kwas węglowy jest słabym elektrolitem, reakcja zajść zajdzie, tylko nie tak szybko jak w przyadku mocnych elektrolitów, a i jeszcze nad strzałka piszemy H2O albo dwie strzałki jedna w jedną druga w drugą bo to jest symbol, ze reakcja zachodzi pod wpływem wody, możesz tez nazywać aktiony czy aniony z ich wartościowościami np. trój dodatni kation glinu, dwu ujemny aniony siarczanowy itp. ale to dość czasochłonne jest, podobnie jak to całe zadanko, któr rozwiązałam:P
;))
36 4 36