Odpowiedzi

2010-01-15T22:22:40+01:00
MgCl2---> Mg2+ + 2Cl-

HCl---> H+ + Cl-

H3PO4--->H2PO4- + H+
H2PO4- ----> HPO4(2-) + H+
HPO4(2-)---> PO4(3-) + H+

KOH---> K+ + OH-

Na2S---> 2Na+ + S2-

NaNO3---> Na+ + NO3-

Fe2(SO4)3----> 2Fe3+ + 3SO4(2-)

Ca(OH)2---> Ca2+ + 2OH- - zaznaczam, że jest to substancja TRUDNO rozpuszczalna w wodzie
2 3 2