Oblicz zawartość procentową składników:
a)w brązie powstałym ze stopienia 19 kg miedzi i 1 kg aluminium;
b)w roztworze powstałym z rozpuszczenia 0,5 kg kwasku cytrynowego w 1,2 kg wody;
c)w mosiądzu powstałym ze stopienia 10 kg miedzi, 5 kg cynku i 1 kg ołowiu;
d)w zaprawie tynkarskiej powstałej ze zmieszania 1 kg cementu ,10 kg piasku, 3 kg wapnia , 2 kg wody.
Obliczenia wykonaj sposobem pisemnym ( zapisz je ), wyniki podaj
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T22:27:21+01:00
A)19kg+1kg=20kg
19/20*100%=95%
100%-95%=5%
b)1,2+0,5=1,7
1,2/1,7*100%=70¹⁰/₁₇%
100%-70¹⁰/₁₇=29⁷/₁₇
c)10+5+1=16
10/16*100%=64,5%
5/16*100%=31,25%
1/16*100%=6,25%
d)1+10+3+2=16
1/16*100%=6,25%
10/16*100%=64,5%
3/16*100%=18,75
2/16*100%=12,5