Prosze o dane szukane

1. wykorzystywana praca może przyjmować wartości dodatnie, ujemne i może być równa 0.
a) z czego to wynika
b)podaj przykłady takich sytuacji

2. traktor cięgnie przyczepę działając siłą o wartości 40kN. oblicz droge przebyta przez przyczepę jezeli traktor wykonał pracę 20MJ

3. jak zwiększył swoją energię kinetyczną samochód o masie 1,5t rozpędzając się od 54km/h do 72km/h??

4. oblicz wysokość na jaką dotrze piłka rzucona do góry z szybkością 10m/s

6.oblicz wartoś siły którą powietrze działa na powierzchnię 500m2, jeśli ciśnienie atm. wynosi 1000 hPa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T22:32:39+01:00
1)
Praca
W=F*s*cos alfa
F-siła
s-droga
cos alfa- kąt między kiedunkiem ruchu a działajacą siłą
Czyli wartość pracy zalzy od kata. Rozpatrz przypadki kiedy cos alfa jest dodatni, ujemny lub równy zeru
2)
F=40kN=40 000N
W=20 000 000J
W=F*s*cos alfa
cos alfa=0 stopni = 1
W=F*s
s=W/F= 500m
3)
m=1500 kg
V1=54 km/h = 15 m/s
V2=72 km/h = 20 m/s
Ek= mV^2/2 V do kwadratu
Ek1=m V1^2 /2= 168 750 J
Ek2= mV2^2/2= 300 000 J
zmiana Ek= Ek2-Ek1
4)
jeśli przyjmiemy że piłka lecąc do góry nie przyjmuje oporów powietrza to możemy zastosowac zasadę zachowania energi
mgh= mv^2 /2
h= v^2 / 2g
h= 5 m
6)
chodzi tu o siłę parcia
F=s*p
s-powierzchnia
F=50 000 000 N pamiętaj o jednostkach
Jeśli pomogłem prosze o naj
Miłego wieczoru