1.Wymień problemy spowodowane eksplozją demograficzną(gęstość zaludnienia, dzielnice nędzy).

2.Porównaj strukturę narodowościową i wiekową Indii i Japonii.

3.Przedstaw rodzaje i wielkość produkcji rolnej. Przedstaw działania podejmowane w celu zapewnienia równowagi żywieniowej.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T16:25:40+01:00
1. Przeludnione miasta, małe PKB na 1 mieszkańca
AIDS HIV głód i niedożywienie