ZADANIE.1
Koło samochodu obraca się w ciągu jednej sekundy 6 1/4 (sześć i jedną czwartą) raza.Ile razy obróci się koło samochodu w ciągu:

a) jednej minuty
b) 20 sekund
c) pół godziny????

ZADANIE.2
Turyści trasę 8 km planowali przejść w ciągu trzech dni. Pierwszego dnia przeszli 1/3 (jedną trzecią) całej trasy, drygiego 5/8(pięć ósmych) pozostałej trasy,a trzeciego,a trzeciego dnia resztę.Ile kilometrów przeszli turyści każdego dnia?
ZADANIE.3

Naczynie napełnione do 3/5 (trzech piątych) pojemności zawiera 450 ml soku.Jaką pojemność ma to naczynie?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T19:51:12+01:00
1 sekunda - 6 1/4 obrotu

1 minuta - 60 s. *6 1/4 obrotu=375 obrotów
20 s*6 1/4 = 125
30min.*60 s.=1800s.*6 1/4= 11 250 obrotówzad.2

dzień 1 = 1/3*8km= 6 i 2/3km pozostało 1 i 1/3km
dzień 2 = 5/8 * 1i1/3 = 5/6km pozostało 1/2 km
dzień 3 = 1/2km :)

zad. 3
0.6 -450
1-x
450/0.6=750


odp. 750ml.
1 5 1
2010-01-15T19:52:38+01:00
Zad.1
6i1/4=25/4---->tyle razy obraca się w ciągu sekundy
1min.=60s
25/4*60= 25815=375 razy (skrócono liczby 60 i 4 przez 4)
25/4*20=25*5= 125 razy (liczby 20 i 4 skrócono przez 4)
1godz ma 3600s, to pół godz.1800s
25/4*1800=25*450=11250 razy(liczby 1800 i 4 skrócono przez 4)
Odp.
a)375 razy
b)125 razy
c)11 250 razy

Zad.2)
1/3*8= 8/3 =2,7 km( w zaokr. do 0,1)------> droga przebyta w I dniu
8-2,7= 5,3km--------> tyle im zostało
5/8 * 5,3 km=26,5:8=3,3125 km ----------> tyle przeszli II dnia
Obliczamy, ile przeszli III dnia
8 - (2,7 +3,3125)= 8-6,0125=1,9875 km
III dnia przeszli 1,9875 km
Obliczano z dokładnością.

Zad.3)


Jeżeli 3/5 jest 450 ml,
to(całość) 5/5 jest x


3/5------------------450
5/5-------------------x
-------------------------------
x= 5/5 *450 :3/5
x= 5*90 :3/5 (skrócono przez 5)
x= 450:3/5
x=450*5/3
x= 150*5 (skrócono przez 30
x=750
Odp. Naczynie ma pojemność 750 ml
2010-01-15T20:03:34+01:00
1.
a) 1s---> 6,25
60s---> x

x= 60 × 6,25 = 375

b) 1s---> 6,25
20s ---> x

x= 20 × 6,25 = 125

c) 1s---> 6,25 30 min= 1800s
1800s--> x

x= 1800 × 6,25 = 11250

2.
I dzień = 1/3 × 8 = 8 ÷ 3 = 2 i 2/3 km , pozostało 5 i 1/3 km
II dzień = 5 i 1/3 × 5/8 = 10÷ 3 = 3 i 1/3 km
III dzień = 8- 2 i 2/3 - 3 i 1/3 = 2 km

3.
3/5 ----> 450 ml
1-----> x

x= 1 × 450 ÷ 3/5 = 150 × 5 = 750 ml