Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T21:33:12+01:00
Tą figurą jest pierścień o promieniach:
- zewnętrznym = 7 + 1 = 8cm
- wewnętrznym = 7 - 1 = 6cm

Pole pierścienia jest równe różnicy pól kół zewnętrznego i wewnętrznego:
P=πR²-πr²=π(R²-r²)=28π ≈ 88 cm²