1.Jaką pracę wykonujesz podnosząc swój plecak na wysokość 0,5m? Jakiego pomiaru musisz dokonać?
2.Dzwig ,podnosząc płytę betonową na wysokość 25m,wykonuje pracę 150 kJ .Oblicz masę podnoszonej płyty.
3.W jakim czasie silnik o mocy 12 kW wykonał pracę 30 J(juli)?
4.Koń ciągnie wóz siłą 500 N,przebywając drogę 60 km w czasie 2h.Jaka jest średnia moc konia?
Zróbcie te zadania!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T02:18:56+01:00
Zad I
W=mgh (m-masa,g-(f)grawitacji,h-wysokość,W-praca,P=moc)
W=50kg*9,81m/s^2*0,5m
W=245,25J
Zad II
W=mgh
W=150kj
W=150000j=masa*9,81*25m
W=150000j=masa*245,25
m(masa)=150000j/245,25
m=611,6kg
Zad III (W zadaniu jest najprawdopodobniej błąd wg. mnie powinno być 30kj a nie 30j przy wypisanych wartościach dlatego obliczyłem dla dwóch przypadków)
P=12kw (12000w)
W=30J lub 30kj
T=?
P=w/t
P=12kw=30j/x
x=30j/12000w
x(czas)=0,0009h
lub z wartością 30kj
12kw=30kj/x
x=30000j/12000w
x=2,5h czyli 150min
Zad IV
F=500N
S=60km
T=120min
Tśr=60min
Vś=30km/h
Wśr=F*s
Wśr=500N*30km/h
Wśr=15kj/h
Pśr=Wśr/T
Pśr=15000/30
Pśr=500W/h (500 Watt na godzine)

Pzdr.
8 2 8