Odpowiedzi

2010-01-15T21:34:59+01:00
Obecna Rada Ministrów została zaprzysiężona przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 16 listopada 2007 roku, a uzyskała wotum zaufania 24 listopada 2007 roku.

Donald Tusk Prezes Rady Ministrów (premier rządu) Platforma Obywatelska

Waldemar Pawlak Wiceprezes Rady Ministrów (wicepremier rządu) Polskie Stronnictwo Ludowe
Minister Resort Partia
Waldemar Pawlak Ministerstwo Gospodarki Polskie Stronnictwo Ludowe

Jerzy Miller Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bezpartyjny

Elżbieta Bieńkowska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego bezpartyjna

Krzysztof Kwiatkowski Ministerstwo Sprawiedliwości Platforma Obywatelska

Adam Giersz Ministerstwo Sportu i Turystyki bezpartyjny

Jolanta Fedak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Polskie Stronnictwo Ludowe

Cezary Grabarczyk Ministerstwo Infrastruktury Platforma Obywatelska

Aleksander Grad Ministerstwo Skarbu Państwa Platforma Obywatelska

Katarzyna Hall Ministerstwo Edukacji Narodowej bezpartyjna

Bogdan Klich Ministerstwo Obrony Narodowej Platforma Obywatelska

Barbara Kudrycka Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Platforma Obywatelska

Jacek Rostowski Ministerstwo Finansów bezpartyjny

Ewa Kopacz Ministerstwo Zdrowia Platforma Obywatelska

Maciej Nowicki Ministerstwo Środowiska bezpartyjny

Marek Sawicki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskie Stronnictwo Ludowe

Radosław Sikorski Ministerstwo Spraw Zagranicznych Platforma Obywatelska

Bogdan Zdrojewski Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Platforma Obywatelska

Michał Boni Minister-członek Rady Ministrów bezpartyjny
3 5 3