Na czym polegała głoszona przez Ottona III idea uniwersalistycznego cesarstwa ?

2
Za życia Otton III planował stworzyć uniwersalistyczne cesarstwo. Było ono związane z odnowieniem cesarstwa rzymskiego. Polegało ono na połączeniu Galii, Niemiec, Włoch i Słowiańszczyzny w jedno cesarstwo. Każda z tych krain miała mieć własnego króla, cesarz miał być ich zwierzchnikiem. Plan ten miał wielu przeciwników, co było związane w wczesną śmiercią Ottona III.

Odpowiedzi

2010-01-15T20:44:39+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Za życia Otton III planował stworzyć uniwersalistyczne cesarstwo. Było ono związane z odnowieniem cesarstwa rzymskiego. Polegało ono na połączeniu Galii, Niemiec, Włoch i Słowiańszczyzny w jedno cesarstwo. Każda z tych krain miała mieć własnego króla, cesarz miał być ich zwierzchnikiem. Plan ten miał wielu przeciwników, co było związane w wczesną śmiercią Ottona III.
89 4 89
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T20:45:02+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Otton III dążył do odnowienia cesarstwa rzymskiego. Głosząc ideę uniwersalistycznego cesarstwa chciał zapewnic wieczny pokój. Władzy cesarskiej miały podlegac Niemcy i Włochy, a pod jego zwierzchnictwem miały pozostawac Francja, Słowiańszczyzna oraz cały świat chrześcijański.Otto III podkreślił rolę Rzymu jako centrum i stolicy cesarstwa, a zarazem siedziby papieża. Cesarz miał byc opiekunem i obrańcą papieża, a także Kościoła. Szczególną misją cesarstwa miało byc wspieranie ewangelizacji w krajach podańskich.
99 4 99