Prosze o pomoc!! jest mi to bardzo potrzebne a wgl,nie wiem jak się mam za to zabrać !! Rozwiązania nadsyłajcie jak najszybciej! :) dziękuje z góry :)

1.Kulisty balon o objętości 120 m3 wypełniono wodorem. Masa powłoki wraz z koszem wynosi 30 kg. Czy ten balon mógłby unieść Ciebie? A może zabrać jeszcze dodatkowy ładunek? Jeżeli tak, to o jakiej masie?

2.Przy prognozie pogody podawana jest wartość ciśnienia atmosferycznego. Weźmy pod uwagę sytuację, gdy ciśnienie atmosferyczne wynosi 1000 hPa. Czy uniósłbyś ciało, które wywarłoby na blat stołu o wymiarach 80 cm na 120 cm cisnienie równe temu ciśnieniu atmosferycznemu?

3.Mamy trzy kulki o objętościach 200 cm3 wykonane z lodu (o gęstości 0,92 g/cm3), stali (o gęstości 7,80 g/cm3) i drewna dębowego (o gęstości 0,80 g/cm3). Kulki zanurzamy kolejno w różnych cieczach. Cieczami tymi są: woda (o gęstości 1,00 g/cm3), oliwa (o gęstości 0,92 g/cm3), nafta (o gęstości 0,81 g/cm3) i rtęć (o gęstości 13,50 g/cm3).
Oszacuj, które kulki w których cieczach utoną a w których będą pływać? Dlaczego?
Dla dwóch cieczy i jednego rodzaju kulki (wybranych przez Ciebie) dokonaj odpowiednich obliczeń i porównań, aby sprawdzić swoje szacowanie.

PROSZę JESZCZE RAZ O POMOC!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-01-16T02:13:40+01:00
1.
Trzeba policzyć jaka będzie siła wyporu. Jeśli większa niż masa balonu wraz z ładunkiem, to się wzniesie.
Masa własna powłoki balonu i kosza = 30kg
Masa wodoru=120m3*gęstość wodoru
Gęstość wodoru można wziąć z tablic albo wyliczyć, znając, że 1 mol gazu zajmuje 22,4 dm3 i waży (w tym wypadku wodór) 2g
ρ=2g/22,4 dm3=0,002 kg/(22,4*10⁻³m3)=0,089 kg /m3
Więc balon zawiera 0,089kg/m3*120m3=10,7 kg wodoru
Razem: 30+10,7=40,7kg czyli ciężar wynosi 40,7*10m/s2≈407N
Wypór powietrza to jego masa razy przyśpieszenie:
120m3*1,21kg/m3*10m/s2=1452N
Nadwyżka=1452N-407N=1045N, co odpowiada 1045N/10(m/s2)=104,5 kg - tyle można maksymalnie zabrać, aby balon się wzniósł.

2.
ciśnienie=parcie/powierzchnia
parcie = ciśnienie/powierzchnia
P=1000hPa/(0,8*1,2)=100000/0,96≈104000N, czyli masa 10,4 t
Tysiąc atletów poradziłoby sobie, każdy by miał po 10,5 kg

3.
Kulki, których gęstość będzie mniejsza od gęstości cieczy będą pływać, równe-będą zanurzone na tej głębokości, na której zanurzyliśmy, większa - utonie.
Nie zależy od objętości kulki. Przykład: lodowa w wodzie będzie pływać, ale w nafcie utonie, bo 0,81 < 0,92 < 1