Odpowiedzi

2010-01-15T20:28:17+01:00
Leszcz-gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych
Dyslekcja-czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania
Dysgrafia-częściowa lub całkowita utrata umiejętności pisania, spowodowana mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub zaburzeniami ośrodkowych funkcji wzrokowych i słuchowych
Profesjonalista-wie dużo o pewnej dziedzinie np. o sporcie
Kakołak jast takie słowo.?
możliwe ale nie znam . ;D
2010-01-15T20:35:16+01:00

Leszcz- ryba tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami, posiadających szczęki i poruszających się za pomocą płetw. Niezwykle zróżnicowane pod względem budowy zewnętrznej i wewnętrznej, ubarwienia oraz przystosowania do warunków środowiska

Profesjonalista-ktoś, kto ma duże umiejętności w jakiejś dziedzinie i doskonale wykonuje swoją pracę.

Dysgrafia- częściowa lub całkowita utrata umiejętności pisania, spowodowana mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub zaburzeniami ośrodkowych funkcji wzrokowych i słuchowych. Występuje w przypadkach uszkodzenia tylnych części drugiego lub trzeciego zakrętu czołowego półkuli lewej lub zakrętu nadbrzeżnego.


Dysleksja- trudności w nauce czytania i pisania oraz zaburzenie manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania przy stosowaniu standardowych metod nauczania i inteligencji na poziomie co najmniej przeciętnym oraz sprzyjających warunkach społeczno-kulturowych.