PlisSska pomóżcie:) Jak rozwiążecie chociaż jedno zadanie daje punkty :)

Samochód o masie m=1000kg zwiększa prędkość z v1=18km/h do v2=72km/h w czasie t=10s. Oblicz średnią siłe działającą na samochód.


Pocisk o masie m=10g. wylatuje z prędkością v=800m/s z karabinu o masie M=4kg. niewprawny strzelec trzyma luźno karabin. Na skutek odrzutu karabin uderza go w bark. Wyznacz prędkość odrzutu karabinu v0.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T20:35:44+01:00
F=ma
a=Δv/t
Δv=72km/h-18km/h=54km/h=15m/s
a=15m/s:10s
a=1,5m/s²
F=1000kg×1,5m/s²
F=1500N
2.
mv=Mv₀ - zasada zachowania pędu ( zjawisko odrzutu)
v₀ =mv/M
v₀ =0,01kg×800m/s:4kg
v₀ =2m/s