Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T20:43:17+01:00
A) sumy dwóch liczb ujemnych
-0,5 + (-0,5) = -0,5 - 0,5 = -1
b) różnicy dwóch liczb ujemnych
-6 - (-5) = -6 + 5 = -1
c)sumy dwóch licz o przeciwnych znakach
-4 + 3 = -1
d) różnicy dwóch liczb o przeciwnych znakach.
-0,5 - 0,5 = -1
17 4 17
2010-01-15T20:43:49+01:00
A)-1=(-¼)+(-¾)
b)-1=(-7)-(-6)
c)-1=(-9)+8
d)-1=(-½)-½
5 3 5