I Przetłumacz zdania:
1 Mamy zamiar sie pobrać.
2 Czy myślisz, że dadzą mi rolę w tym filmie?
3 Myślę, że on będzie sławny.
4 Czy poleciłbyś ten film?
5 Jaka była najzabawniejsza scena?
6 Co robiłaś wczoraj rano?
7 Wakacje kończą się we wrześniu.
8 Duch zniknął.
9 Czy spotkasz się dziś z Markiem?
10 Autobus przyjedzie o 3.00.

II Complete the sentences with the correct future form. i przetłumacz na jezyk polski
1 The new school term _______ (begin) on the ninth.
2 Diana _____ (have) a baby in April.
3 We _____ (visit) Jill`s family in Birmingham this weekend.
4 Thanks for asking me but I think I ____ stay in tonight
5 If you ask me the government _____ put up taxes again soon.
6 Jenny knows what she wants - and she ____ ( not change) her mind

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-15T20:45:51+01:00
1. We're going to get married.
2. Do you think that will give me a role in this film?
3. I think he will be famous.
4. Would you recommend this movie?
5. What was the funniest scene?
6. What you were doing yesterday morning?
7. holiday ends in September.
8. Ghost disappeared.
9. Do you meet today with Mark?
10. Bus will arrive about 3.00.

proszę o naj !
7 3 7