3.liczbą mniejszą od zera jest liczba:
a)1/3-0,3
b)√3-1,7
c)3-2,(9)
d)√3-√2
7.Najwiekszy wspólny dzielnik(NWD)liczb576i480jest równy:
a)2do potęgi 7×3²
b)2do potęgi 6×3×5
c)2 do potęgi11×3³×7²
d)2dopotegi5×3
8.najmniejsza wspólna wielokrotnośc(NWW)liczby252i147jest równa:
a)2²×3²×7
b)2²×3×7²
c)2²×3²×7²
d)2²×3×7
9.zależność między kilometrem i decymetrem opisuje równość:
a)1km=10³dm
b)1dm=10-²km
c)1dm=10-³km
d)1km=10do potęgi4dm
10.połowa liczby 2do potęgi198to:
a)1do potęgi198
b)2dopotęgi99
c)1do potęgi99
d)2do potęgi197

11.w przedziale potęg liczby 2 jest:
a)2
b)3
c)4
d)5

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T22:01:23+01:00
3.żadna
7.?sry ie wiem
8.c
9.d
10.b
11.a,c