1. Oblicz napięcie między końcami przewodnika o oporze R=500 omów, jeśli płynie przez niego prąd o natężeniu I=0,5A.
2. Oblicz opór przewodnika, przez który pod napięciem 9V przepłynął ładunek 45C w czasie 0,5h.
3. Korzystając z danych zawartych w tabeli 1.1, oblicz opór dwudziestometrowego miedzianego drutu o średnicy 2mm.
(Proszę pamiętać o wypisaniu danych i wzorów ogólnych potrzebnych w zadaniu oraz o zamienieniu jednostek.)

Tabela 1.1 znajduje się w załączniku

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T21:09:55+01:00
1.
U=I*R(z prawa ohma)
U=0,5A*500Ω=250V