Grażyna i Adam wyruszyli o tej samej godzinie, z tego samego miejsca: Grażyna na wschód ze średnią prędkością 4,5km/h a Adam na zachód ze średnią prędkością 4,2km/h. Napisz wzór opisujący zależność odległości między nimi(s) w kilometrach od czasu(t) w godzinach

3

Odpowiedzi

2010-01-15T21:13:28+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T21:13:52+01:00
S = v * t
Odległość między nimi będzie sumą odległości jakie pokonali od miejsca startu
Przyjmijmy oznaczenia:
v₁ - prędkość Grażyny
v₂ - prędkość Adama
t - czas po jakim liczymy odległość

s = v₁*t + v₂*t
s = 4,5km/h * t + 4,2km/h * t
t wyciągamy przed nawias:
s = t*(4,5km/h + 4,2km/h)
s = t * 8,7km/h
1 5 1
2010-01-15T21:24:35+01:00
S = (4,5km/h + 4,2km/h) * t
s = 8,7km/h * t
1 5 1