3. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego:
a. liczbę o 4 większą od b;
b. liczbę a pomniejszoną o 7;
c. liczbę a powiększoną o 1;
d. trzecią część liczby x;
e. sumę liczby a i połowy b;
f. iloczyn wyrażeń x i 4y;
g. iloraz wyrażeń 2x i y.

3

Odpowiedzi

2010-01-15T21:13:10+01:00
A) b+4
b) a-7
c) a+1
d) ⅓x
e) a+½b
f) 4xy = 4×x×y
g) 2x:y
1 2 1
2010-01-15T21:13:33+01:00
A) b+4
b) a-7
c) a+1
d) 1/3*x [jedna trzecia razy iks ;p]
e) a+(b/2)
f) x*4y
g) 2x/y

/ = podzielic
*= pomnożyc
1/2 = jedna druga (ulamek)
:>
1 4 1
2010-01-15T21:14:10+01:00
A.
b+4
b.
a-7
c.
a+1
d.
1/3(jedna trzecia) x
e.
a+1/2(jedna druga) b
f.
4xy
g.
2x : y